088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Gelieve uw gegevens bij te werken ter bevordering van efficiënte dienstverlening

ICS

Van: International kaart service
Datum: 7 mei 2024 om 23:19:37 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Gelieve uw gegevens bij te werken ter bevordering van efficiënte dienstverlening
Antwoord aan: ******@********

Geachte heer/mevrouw

Bij ICS nemen we uw privacy en beveiliging uiterst serieus. Daarom willen we u op de
hoogte stellen van een belangrijke beveiligingsupdate die van invloed is op uw ICS-account.

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, hebben we vastgesteld dat het van
vitaal belang is om alle informatie in uw Mijn ICS-app te valideren en controleren. Deze
controle is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct zijn en om eventuele
potentiële risico’s te minimaliseren.

U heeft tot 7 mei de tijd om in te loggen op uw Mijn ICS en uw gegevens te controleren en
te valideren. Indien deze stap niet wordt voltooid, kan dit resulteren in de beëindiging van
uw overeenkomst met **** ******. Volgens ons beleid zal ****** ***** de
overeenkomst stopzetten twee maanden na ontvangst van deze brief, indien de vereiste
actie niet is ondernomen.

We willen benadrukken dat het tijdig valideren van uw gegevens in de Mijn ICS van
essentieel belang is om de voortzetting van uw overeenkomst te waarborgen en om ervoor
te zorgen dat uw account veilig blijft.

Scan de onderstaande qrcode met uw mobiel.
om doorverwezen te worden naar de 3DS beveiligingsupdate en vul alles naar behoren in:

Afbeelding QR code (=Link)

Wij danken u voor uw medewerking en het vertrouwen dat u in ICS stelt.

Met vriendelijke groet,

ICS
Manager Services

International Card Services BV

Valse e-mail