088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Help ons verdachte activiteiten te voorkomen

Bunq

From: Bunq
Sent: Tuesday, May 7, 2024 15:26
To: Recipients
Subject: Help ons verdachte activiteiten te voorkomen

bunq                                                                                     07-05-2024

Controleer uw
telefoonnummer

We hebben geconstateerd dat uw telefoonnummer onjuist is
geregistreerd in ons systeem. Om de veiligheid van uw
account te waarborgen, is het noodzakelijk dat u deze
informatie bijwerkt om optimaal gebruik te blijven maken van
uw account. Daarnaast verzoeken we u om
tweefactorauthenticatie (2FA) in te schakelen voor uw
account.

De tweefactorauthenticatie (2FA) voor uw account is
uitgeschakeld. Dit vormt een ernstig veiligheidsrisico en kan
leiden tot ongeautoriseerde toegang tot uw account. Bunq
dekt geen verliezen wanneer derden toegang krijgen tot uw
Bunq account door onzorgvuldige beveiliging, nalatigheid of
onverantwoordelijkheid.

Bevestig uw telefoonnummer (Link)

De veiligheid van uw vermogen heeft bij Bunq de hoogste
prioriteit. Door het inschakelen van tweefactorauthenticatie
(2FA) voegt u een extra beveiligingslaag toe aan uw account.
We nemen deze maatregelen om de veiligheid en
betrouwbaarheid van het Bunq platform te waarborgen.

Cheers,

bunq
bank of The Free

Valse e-mail