088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

De Fraudehelpdesk stelt twee gratis informatiepakketten over het voorkomen van fraude beschikbaar.
Lespakket basisschool

Leerlingen uit de bovenbouw zitten vaak vele uren per dag op internet. Met een laptop, tablet of smartphone, zowel op school als thuis. Daarmee zijn zij potentiële slachtoffers van internetcriminelen.
Lees meer

Voorlichtingspakket senioren

Met dit informatiepakket voor senioren hopen wij vooral ouderen te bereiken die nooit of niet zo vaak een computer gebruiken. Het kan gebruikt worden in wijkcentra, verzorgingshuizen en op allerlei andere plaatsen waar ouderen samenkomen.
Lees meer