088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Werkwijze

Als nationale helpdesk kunt u bij ons melding maken van fraude of vermoedelijke oplichting. Gedupeerden van fraude kunnen ook bij ons terecht voor advies. Wij verwijzen hen soms naar instanties en partners die kunnen helpen.

Uw melding helpt!

Uw melding draagt een steentje bij aan het in kaart brengen van fraude. Door uw melding weten wij wat er speelt op fraudegebied en kunnen wij andere burgers waarschuwen.

Contact

U kunt contact zoeken, een vraag stellen of een fraudemelding doen via ons telefoonnummer 088-7867372. Let op! Voor trainingsdoeleinden worden gesprekken opgenomen. U kunt ook een melding maken via ons meldformulier.

Wat doen wij met uw melding?

Wij verwerken uw melding in onze database. Wij verzamelen deze informatie om een beter beeld te krijgen van recente oneerlijke handelspraktijken en frauduleuze activiteiten. Met deze informatie kunnen wij gedupeerden beter doorverwijzen naar de juiste instanties. Ook kunnen wij de maatschappij beter waarschuwen voor dergelijke praktijken. We behandelen de door u verstrekte informatie strikt vertrouwelijk volgens de regels in de privacywetgeving. Lees hier het protocol van de overkoepelende Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin).