088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Onze missie

De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. De Fraudehelpdesk biedt fraudeslachtoffers een helpende hand door hen te adviseren en naar de juiste instantie te verwijzen. Daarnaast proberen we slachtofferschap te voorkomen door burgers en bedrijven bewust te maken van fraude-risico’s en praktische tips te geven over hoe zij die risico’s kunnen beperken.

Door het registreren van de fraudemeldingen houden we zicht op de laatste ontwikkelingen en kunnen we anderen daar direct voor waarschuwen via onze website, Facebook en Twitter. Onze rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid dragen verder bij aan meer inzicht in wat er speelt op het gebied van fraude.

De Fraudehelpdesk heeft geen opsporingsbevoegdheid.

Organisatie

De Fraudehelpdesk is in 2011 opgericht in opdracht van minister Ernst Hirsch Ballin. Begonnen als pilot voor 9 maanden maar inmiddels niet meer weg te denken uit de samenleving. De Fraudehelpdesk wordt gesubsidieerd door de overheid.

De Fraudehelpdesk maakt met zijn activiteiten en dienstverlening deel uit van Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin). De stichting is op 7 oktober 2003 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09138148.

Dagelijks bestuur

H. Bongers (directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht

Drs. R. Voorn (voorzitter)
Drs. M. Lablans
Dr. R. Westra