Let op: Nep-sms namens Belastingdienst Sinds 09:03 18 sep 2019

Ontstaan

De Fraudehelpdesk is in 2011 opgericht in opdracht van minister Ernst Hirsch Ballin, als een private stichting die gesubsidieerd wordt door de overheid. De Fraudehelpdesk registreert meldingen van fraude. Hierdoor houden we zicht op de laatste ontwikkelingen en kunnen we daar direct voor waarschuwen. Onze rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid dragen bij aan meer inzicht in wat er speelt op het gebied van fraude.

Doel en missie

De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. Burgers en bedrijven behoeden voor oplichtingspraktijken en weerbaarder maken tegen fraude, dat is ons doel. Dat gebeurt door mensen bewust te maken van de risico’s op fraude. Zo waarschuwen we voor frauduleuze zaken op onze site, Facebook en Twitter.

Fraudeslachtoffers bieden wij een helpende hand door hen naar de juiste instantie te verwijzen. Zo hoeft de gedupeerde niet zelf op zoek naar het goede adres voor hulp. De Fraudehelpdesk heeft geen opsporingsbevoegdheid.

Informatie over de organisatie SafeCin

De Fraudehelpdesk maakt met zijn activiteiten en dienstverlening deel uit van Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin). De stichting is op 7 oktober 2003 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09138148.

Dagelijks bestuur

M. Kolthof

Raad van Toezicht

mr. dr. D.W. Steenhuis (vz.)
F.C.P. Bakker
mevr. mr. H.G.E. Klatter
mr. D. Savenije