088 - 7867372

Alertheid geboden na boeking via Booking

Wij ontvangen meerdere meldingen van mensen die een hotelkamer of andere accommodatie boekten via Booking.com. Na de boeking ontvingen zij via het berichtensysteem van Booking namelijk een vals bericht.

De berichten, die van een onbekende partij afkomstig waren, gingen over de zogenaamde verificatie van (betaal)gegevens. Uiteindelijk stonden de melders onbedoeld geld, creditcardnummers of persoonsgegevens af.

Advies
Heeft u geboekt via Booking? Wees dan alert op berichten die mogelijk van kwaadwillenden afkomstig zijn. Krijgt u een verificatieverzoek of een ander bericht waarin om gegevens of geld wordt gevraagd? Neem dan contact op met Booking.com of met de accommodatie waar u geboekt heeft. Controleer of het ontvangen bericht betrouwbaar is of dat u mogelijk met oplichters te maken heeft.

Heeft u een dergelijk bericht ontvangen? Wij stellen het op prijs als u hier melding van maakt.