Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Valse mail namens Mijn Overheid Sinds 16:12 14 sep 2021

Laatste herinnering

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 31-05-2021 03:43 (GMT+01:00)
Aan: *****************@****************
Onderwerp: Laatste herinnering

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Via
de onderstaande link zult u worden omgeleid naar uw beveiligde
berichtenbox.

******************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mijn Overheid

Valse e-mail