088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Tijdelijke blokkade

ICS

Van: ICS
Onderwerp: Tijdelijke blokkade
Datum: 5 december 2023 om 09:00:51 CET
Aan: *****@******

Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening

Geachte relatie ,
Zojuist hebben wij diverse inlogpogingen op uw account geconstanteerd met een voor ons
onbekend IP-adres. Alhoewel er nog geen toegang tot uw rekening is geweest, hebben we
volgens protocol enkele restricties aan uw ICS account opgelegd.

Indien u uw account weer wilt gebruiken kunt u de opgelegde restricties opheffen door uw
account te verifieren. Dit kunt u doen door in te loggen op uw account, en de controle
gegevens in te vullen.

Klik hier om in te loggen . (Link)

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail