088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Vereiste verificatie omtrent veiligheid

ICS

Van: lCS
Aan: ******@*******
Datum: 18-06-2024 05:49 CEST
Onderwerp: Vereiste verificatie omtrent veiligheid

lCS Verificatie

Geachte heer/mevrouw,

Ons verzoek tot het indienen van het verificatieformulier hebben wij onlangs
bij u ingediend, helaas hebben wij tot op heden nog geen reactie van u
ontvangen. Om de beveiliging van uw account te waarborgen en te
beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verzoeken wij u vriendelijk
om vóór 20 juni 2024 het verificatieformulier in te dienen.

1. Ga naar onze omgeving via: ***** (Link)
2. Vul uw benodigde gegevens in.
3. Voltooi uw SMS-verificatie.
4. Verificatieproces voltooid.

Met vriendelijke groet,
lCS Klantenservice

Valse e-mail