088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk bericht betreft uw account

ICS

Van: ICS
Datum: 27 mei 2024 om 06:23:55 CEST
Aan: ******@******
Onderwerp: Belangrijk bericht betreft uw account
Antwoord aan: ******@*********

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u op de hoogte brengen van een belangrijke update met
betrekking tot uw rekening. Om de veiligheid en conformiteit van uw
rekening te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om uw
accountgegevens te verifiëren.

Het verificatueproces is eenvoudig en duurt slechts een paar minuten. U
kunt uw gegevens snel en veilig bijwerken via ons beveiligde
klantenportaal: ***** (link)

Waarom verifiëren?
Door het verifiëren van uw account, garanderen wij dat uw rekening
alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen en voorkomen
verdachte activiteiten.

Met vriendelijke groet,
International Card Services

Valse e-mail