Belangerijk bericht

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: donderdag 1 september 2022 04:21
Aan: ***********@***********
Onderwerp: Belangerijk bericht

Geachte relatie,

Wegens onze nieuwe systeem update zijn al onze klanten verplicht hun
meest recente (contact-)gegevens bij te werken in ons klantensysteem.
Deze email is uitsluitend voor:*************@*****************

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel
alleen naar de actualiteit van uw gegevens.

Formulier

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,

KVK

Valse e-mail