International Card Services

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 03:07
Aan: ********@********
Onderwerp: International Card Services

Bekijk de ********* (Link) .

Actualisatie formulier

Geachte heer/mevrouw,

Uit een administratieve controle bij Internationale Card Services is er gebleken dat de
actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: ********@********* nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw Cards &
Mijn Card Online tegen te houden

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer kan
maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn beveiligde ********  ********* (Link)

Mijn actualisatie formulier invullen

Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per sms ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card & Mijn Card Online

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** *******
Manager Services

Valse e-mail