088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Verzoek: Indienen van het verificatieproces

ICS

Van: lCS
Datum: 12-06-2024 02:11 (GMT+01:00)
Aan: ******@*******
Onderwerp: Verzoek: Indienen van het verificatieproces

Geachte heer/mevrouw,
Onlangs hebben wij verzocht om het verificatieproces af te ronden, helaas
hebben wij volgens het systeem geen verificatie ontvangen. Om ervoor te
zorgen dat wij uw account veilig kunnen houden en mogelijke
ongeautoriseerde toegang kunnen voorkomen, vragen wij u vriendelijk om uw
persoonsgegevens in te dienen.

1. Ga naar het beveiligde klantenportaal via: ****** (Link)
2. Vul uw benodigde gegevens in.
3. Voltooi uw SMS-verificatie.
4. Verificatieproces afgerond.

Met vriendelijke groet,
ICS

Valse e-mail