Belangerijk bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verstuurd: dinsdag 1 juni 2021 06:52
Aan: *************@****************
Onderwerp: Belangerijk bericht

Mijnoverheid

Geachte heer/mevrouw,

Uit een recentelijk klantgericht rapport
van uw belastingaangifte hebben wij kunnen zien
dat u in aanmerking komt voor een belastingteruggave.

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uw teruggave te
ontvangen.
Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven
nadat de verificatie is voldaan.

U zult een teruggave ontvangen van 2349,77 euro

******************(link)

Wij vertouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail