Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

ICS – Wijziging

ICS

Van: ICS
Verzonden: dinsdag 29 november 2022 12:48
Aan: *******@*********
Onderwerp: ICS – Wijziging

Geachte ICS Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee factor
authenticatie” nog niet heeft geactiveerd. Deze
beveiligingsmethode is vanaf 20 November 2022
ingegaan zodat we de veiligheid van onze klanten nog
beter
kunnen waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en
het waarborgen van onze klanten hun persoons- en
contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar
onze klanten, vragen en controleren we uw persoons-
en contactgegevens. Wij verzoeken u ook daarom de
“twee factor authenticatie” in te stellen, mocht u dit nog
niet voor 30 November 2022 te hebben voldaan dan
kunt u geen gebruik meer maken van uw Mijn ICS
account
tot dat u dit wel gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die
wij ontvangen.

Klik op Mijn ICS
om doorverwezen te worden naar de ”twee factor
authenticatie” en vul alles naar behoren in:

Bijwerken (Link)

Valse e-mail