088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Persoonlijk Bericht Voor U

ICS

Van:Service Verbetering International Card Services
Verzonden: zondag 21 januari 2024 13:42
Aan: *****@*******
Onderwerp: Persoonlijk Bericht Voor U

Beste heer/mevrouw,

Wij hebben u al meerdere keren verzocht om uw gegevens te controleren en
waarnodig te valideren in uw Mijn ICS-account. Dit is nodig om uw Card
Services (ICS) te blijven gebruiken in overeenstemming met ons jaarlijkse
veiligheidsvoorschrift. Helaas zijn uw gegevens nog niet gevalideerd. In deze
brief leest u hoe het nu verder gaat.

Eerder hebben wij u laten weten dat het controleren en aanvullen van uw
gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de wetgeving. Als u uw online
omgeving niet up-to-date houdt, behouden wij ons het recht voor om de
overeenkomst met u op te zeggen.

Op 24 januari 2024 blokkeren wij uw card(s) omdat er een nieuwe
beveiligingsupdate van kracht wordt. Daarvoor moet uw account opnieuw
worden geverifieerd. U kunt de nieuwe, geheel vrijblijvende 2-staps-verificatie
doorlopen vóór 24 januari 2024. Na deze datum kunt u geen gebruik meer
maken van uw ICS App. Gelieve uw verificatie te voltooien via onderstaande
link:

******* (Link)

Om te voorkomen dat de overeenkomst tussen ons eindigt, dient u uw
gegevens te valideren vóór 24 januari 2024. Als u uw gegevens controleert
en aanvult vóór deze datum, kunt u uw Card(s) enkele minuten later weer
gebruiken! Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s)
in een tijdelijke blokkade te staan.

Houd er rekening mee dat voor opzegging een opzegtermijn van twee
maanden geldt. Als wij in deze periode niets van u horen, eindigt uw
overeenkomst met ons op 23 maart 2024. Daarna heeft DNS TRADE geen
overeenkomst meer met ons en kunnen wij uw Card(s) niet meer voor u
deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe Card
bij ons aanvragen. Hiervoor is het nodig dat u alle gegevens opnieuw aan ons
doorgeeft. Door uw persoonlijke gegevens bij te werken, kunt u blijven
genieten van de privileges die wij u als klant aanbieden.

Dank u wel voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

****
Manager Services

Valse e-mail