088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

blokkade opheffen

ICS

Van: lCS
Datum: 19 maart 2024 om 10:55:46 CET
Aan: ****@*****
Onderwerp: blokkade opheffen

Online blokkade

Geachte relatie ,

Hierbij bevestigen wij dat uw huidige creditcard uitgegeven door International Card
Services BV is geblokkeerd.

Wij hebben uw huidige creditcard geblokkeerd in verband met frauduleuze activiteiten.
Hierbij hebben wij een nieuw beveiligingssoftware (CCS) ingevoerd in uw online omgeving
om toekomstige frauduleuze activiteiten te voorkomen.

Om de blokkering op te heffen dient u de onderstaande stappen te hanteren.

1. Scan de onderstaande qr code met uw mobiele telefoon om bij ICS Online te
komen
2. Vul uw gegevens nauwkeurig in.
3. Bevestig de verificatie met de gegevens die bij ons bekend staan.

QR CODE (=Link)

LET OP! Uw huidige creditcard zal niet bruikbaar zijn voor o.a. transacties en/of geld
opnames totdat deze weer geverifieerd is.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail