088 - 7867372

uw creditcard is geblokkeerd!

ICS

Van: International Card Services
Datum: 06-02-2024 13:06 (GMT+01:00)
Aan: *******@******
Onderwerp: uw creditcard is geblokkeerd!

Geachte ICS cardhouder,

Uit een administratie controle is er gebleken dat u actualisatie formulier niet is
geverifieerd.

Het niet volledig van de formulier heeft ongustige gevolgen dat u geen gebruik
meer kan maken van de
diensten van International Card Services.

U kunt via de onderstaande link de identifiacatie uitvoeren.

Mijn beveiligd formuier aanvragen via de volgende link:
***** (Link)

Met vriendelijke groet
International Cards Services

Valse e-mail