088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

ICS Card Service..

ICS

Van: ICS
Verzonden: woensdag 27 maart 2024 13:08
Aan: **********@***********
Onderwerp: ICS Card Service..

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de twee-factor authenticatie nog niet heeft geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 6 Maart 2024 ingegaan, zodat we de veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen tegen fraude.

Wij verzoeken u daarom ook vriendelijk om de twee-factor authenticatie alsnog in te stellen. Mocht u dit nog niet voor 28 Mei 2024 hebben gedaan, dan kunt u geen gebruik meer maken van uw Mijn ICS account totdat u dit wel heeft gedaan.

Hoe activeer ik de twee-factor authenticatie?
U activeert de twee-factor authenticatie door uw account opnieuw te verifiëren. Na het volgen van de aangegeven stappen zal deze direct geactiveerd zijn. U hoeft dus verder niets meer te doen.

KLIK HIER [link]

om uw account om te activeren

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail