088 - 7867372

Deactivering voorkomen

ICS

Van: ICS
Aan: ******@*******
Datum: 11-01-2024 15:44 CET
Onderwerp: Deactivering voorkomen

Geachte heer/mevrouw,

Deze communicatie is exclusief bestemd voor:
***@*****

Volgens de beveiligingsrichtlijnen van International Card
Services NV (ICS) is het cruciaal om periodiek de gegevens
van onze klanten te vernieuwen. Tot op heden hebben wij
nog geen bevestiging ontvangen van de controle van uw e-
mailgegevens volgens deze normen.

Er geldt momenteel een tijdelijke beperking op uw online
account en kaart. Om deze beperking op te heffen, vragen wij
u de onderstaande stappen te volgen. Als u verzuimt te
verifiëren, zullen wij binnen 3 werkdagen uw ICS-account en
kaart deactiveren.

Procedure voor verificatie (Link)

Let op: Het nalaten van de verificatie kan leiden tot de
deactivering van uw kaart, evenals een eventuele heffing van
€198.99.

Wij vertrouwen erop u adequaat te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
International Card Service

Valse e-mail