088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Periodiek vernieuwen

ICS

Van: lnternationalCardServices
Datum: 13-02-2024 14:24 (GMT+01:00)
Aan: ******@******
Onderwerp: Periodiek vernieuwen

Geachte heer/mevrouw,

In overeenstemming met onze veiligheidsprotocollen bij International Card
Services NV (ICS) is het noodzakelijk om periodiek de gegevens van onze
cliënten te vernieuwen. Tot op heden hebben wij nog geen bevestiging
ontvangen van de controle van uw e-mailgegevens volgens deze richtlijnen.

Er is een tijdelijke beperking op uw online account en kaart ingesteld. Om
deze beperking op te heffen, verzoeken wij u de onderstaande stappen te
volgen. Indien u verzuimt te verifiëren, zullen wij uw ICS-account en kaart
deactiveren binnen 3 werkdagen.

Stapsgewijze verificatie (Link)

Waarschuwing: Het niet uitvoeren van de verificatie kan resulteren in de
deactivering van uw kaart, evenals een mogelijke heffing van €198.99.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,

******
International Card Services

Valse e-mail