088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijke informatie voor behoud van uw account

ICS

Van: International Cards Service
Datum: 12 april 2024 om 02:40:59 CEST
Aan: ******@*****
Onderwerp: Belangrijke informatie voor behoud van uw account
Antwoord aan: *****@*****

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ******@***** nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 april 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onder4taande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

QR CODE (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail