088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Informatie Bericht Update

ICS

Van: Sevice Verbetering International Card Services
Date: di 9 jul 2024 om 09:39
Subject: Informatie Bericht Update
To: ******@*****

Geachte Heer/Mevrouw,

Als gewaardeerde klant van International Card Services (ICS) willen wij
uw aandacht vestigen op een belangrijke aangelegenheid met
betrekking tot uw account.

Ondanks eerdere verzoeken om uw accountgegevens bij te werken,
hebben wij tot op heden geen actie van uw kant vernomen. Daarom
willen wij u informeren over de ontbrekende gegevens in uw ICS-
account, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid en effectiviteit
van onze diensten.

Volgens de geldende voorschriften en wetgeving is het essentieel om
uw accountgegevens regelmatig bij te werken. Dit helpt ons om de
veiligheid van uw account te waarborgen en om onderbrekingen in
onze dienstverlening te voorkomen.

Voordelen van het Bijwerken van Uw
Gegevens

Verbeterde Veiligheid: Bijgewerkte gegevens stellen ons in
staat de nieuwste beveiligingstechnieken toe te passen, waardoor
uw account beter beschermd is tegen ongeoorloofde toegang en
cyberdreigingen.
Fraudepreventie: Met actuele informatie kunnen we sneller
verdachte activiteiten detecteren en voorkomen, wat de kans op
fraude vermindert.
Efficiëntere Verwerking: Up-to-date gegevens zorgen voor een
soepelere en nauwkeurigere werking van onze systemen, wat
resulteert in een betere gebruikerservaring en snellere
dienstverlening.

Om de optimale werking van onze systemen te garanderen en de
veiligheid van uw account te handhaven, vragen wij u vriendelijk om
uw accountgegevens onmiddellijk bij te werken. Als er wijzigingen zijn
in uw contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres,
verzoeken wij u deze te actualiseren via het aangewezen portal op onze
officiële website.

Uw Persoonlijke Online Omgeving (Link)

Let op: Als u uw gegevens niet vóór 12 juli 2024 bijwerkt, zal dit
resulteren in een tijdelijke blokkade van uw account. Bovendien
behouden wij ons het recht voor om het contract met betrekking tot
uw account te beëindigen als er tegen 02 september 2024 geen
update heeft plaatsgevonden.

Wij streven ernaar u de best mogelijke service te bieden. Uw
medewerking in deze kwestie wordt zeer gewaardeerd. Mocht u
assistentie nodig hebben of vragen hebben over het bijwerken van uw
gegevens, neem dan gerust contact met ons op via 020 – *****.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en vertrouwen op uw
snelle actie in deze zaak.

Met vriendelijke groet,

********
Hoofd Afdeling Klantenzorg
International Card Services BV (ICS)

Valse e-mail