Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Herstel uw 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Card Services BV
Verzonden: vrijdag 5 mei 2023 05:32
Aan: ******@******
Onderwerp: Herstel uw 3D Secure wachtwoord

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ******@****** nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 27 Maart 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.
QR Code 

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail