088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Bekijk uw ICS berichtenbox

ICS

Van: International Card Services BV
Datum: 12-02-2024 01:24 (GMT+01:00)
Aan: ******@******
Onderwerp: Bekijk uw ICS berichtenbox

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *******@***** nog niet is aangemeld voor
het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 7 Februari 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

QR Code (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail