088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk: Je ICS-account wordt mogelijk tijdelijk opgeschort

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: donderdag 18 april 2024 21:06
Aan: *****@******
Onderwerp: Belangrijk: Je ICS-account wordt mogelijk tijdelijk opgeschort

Geachte kaarthouder,

Uit onze registratie is gebleken dat u de tweefactorauthenticatie nog niet
heeft toegepast op uw ICS-account. Deze maatregel is vanaf 02-02-2024
ingegaan bij de ICS zodat wij de geborgenheid van onze klanten nog beter
kunnen beschermen.

Het hebben van een authenticatie is daarom een essentiële verplichting
sinds de invoering van deze maatregel. Mocht u dit nog niet vóór 20-04-
2024 hebben gedaan, wordt uw ICS-rekening opgeschort.

Hoe activeer ik de 2FA authenticatie?
U activeert de 2FA-authenticatie via de onderstaande knop naar Mijn ICS. Na het
volgen van de stappen zal deze geactiveerd zijn, dus u hoeft verder niets meer
te doen.

Inloggen Mijn ICS (Link)

Wij benadrukken dat het hebben van een 2FA-authenticatie verplicht is voor ICS-
kaarthouders. Wij hopen op uw medewerking en zien uw reactie graag spoedig
tegemoet.

Met vriendelijke groet,

lnternational Card Services BV

Valse e-mail