088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Tijdelijke blokkade van je ICS-kaarten.

ICS

Van: Services ICS
Datum: 4 juni 2024 om 00:12:50 CEST
Aan: *****@*****
Onderwerp: Tijdelijke blokkade van je ICS-kaarten.

Geachte heer/mevrouw,

Met het oog op uw veiligheid monitoren wij regelmatig accounts om mogelijke
frauduleuze
activiteiten op te sporen. Recentelijk hebben wij een aanmeldingspoging
gedetecteerd
vanaf een ongebruikelijke locatie en apparaat.

Uw privacy is van groot belang voor ons. Daarom is uw ICS Cards-account tijdelijk
beperkt totdat uw informatie is geverifieerd.

Inloggen Mijn ICS (Link)

Indien u of een geautoriseerde partij reeds actie heeft ondernomen met
betrekking tot dit voorval, kunt u dit bericht negeren.

Wij danken u voor uw medewerking in het beschermen van
de veiligheid van uw ICS CARDS-account.

ICS Cards Accountbeschermingsteam.

Valse e-mail