088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Bekijk uw ICS berichtenbox

ICS

Van: International Card Services BV
Onderwerp: Bekijk uw ICS berichtenbox
Datum: 23 mei 2024 om 08:17:41 CEST
Aan: ***************@****************

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *******@********* nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 20 Mei 2024 is het vernieuwde beveiligingssysteem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.
[QR-code]

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw CreditCard.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS-App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

*****************
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2024 NETHERLANDS.

Valse e-mail