088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Herinnering: Ongelezen bericht!

ICS

Van: lnternationaI Card Services
Datum: 28 juni 2024 om 03:56:39 CEST
Aan: *****@******
Onderwerp: Herinnering: Ongelezen bericht!
Antwoord aan: *****@*****

Herinnering: Online bericht

Geachte ******,

U hebt een bericht ontvangen waarvoor uw actie is vereist! Deze is tot op heden nog ongelezen
gebleven, daarom nemen wij contact op via het bij ons bekende e-mailadres
******@*******.

Hoe weet ik of er post voor mij is?
Via de ICS Berichtenbox ontvangt u persoonlijke berichten van International Card Services in de
beveiligde online klantomgeving. Het digitaal versturen van onze berichten is opgenomen in de
Wet elektronisch berichtenverkeer. Klik op de onderstaande knop en activeer uw MijnICS
berichtenbox.

Identificatie procedure opstarten! (Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

******
Chief Financial Officer
International Card Services BV

Valse e-mail