Er staat een bericht voor u klaar

Mijn Overheid

Van: MlJNOVERHElD
Datum: 26 oktober 2021 om 03:31:24 CEST
Aan: **************@**************
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte Heer/mevrouw,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in een
aanmerking
komt voor een belastingteruggave. U zult een teruggave ontvangen van : 675,98
EUR voor het
desbetreffende rekeningnummer : NL**********************

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uw teruggave te ontvangen.
Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de
verificatie is voltooid.

Verificatieprocedure starten

Uw aanvraag zal binnen 1/2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail