088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Herinnering: Ongelezen bericht!

ICS

Van: “lnternationaI Card Services”
Onderwerp: Herinnering: Ongelezen bericht!
Datum: 30 juni 2024 om 23:19:49 CEST
Aan: *****@*****
Antwoord aan: *******@*******

U hebt een ongelezen bericht in uw Berichtenbox!

Geachte ******,

U ontvangt deze brief omdat u een of meerdere Card(s) heeft, die zijn uitgegeven door
International Card Services B.V (ICS). Om uw Card(s) te kunnen blijven gebruiken, is het
belangrijk dat u voor 9 Juli 2024 in actie komt.

Kom in actie voor 9 Juli 2024
Via de ICS Berichtenbox ontvangt u persoonlijke berichten van International Card Services
B.V in de beveiligde online klantomgeving. Het digitaal versturen van onze berichten is
opgenomen in de Wet elektronisch berichtenverkeer.

Klik op de onderstaande knop en activeer uw MijnICS berichtenbox..

Berichtenbox activeren! (Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

****
Chief Financial Officer
International Card Services BV

Valse e-mail