088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Laatste herinnering: Controleer uw adresgegevens

Bitvavo

Van: Bitvavo
Datum: 1 juli 2024 om 09:09:59 CEST
Aan: *******@*********
Onderwerp: Laatste herinnering: Controleer uw adresgegevens

Beste Bitvavo-gebruiker,

In het kader van de vernieuwde wet- en regelgeving van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als de
AVG) is het vereist om de persoonsgegevens van Bitvavo-
gebruikers jaarlijks te controleren. De door u verstrekte
adresgegevens blijken onjuist in ons systeem te zijn
geregistreerd. Om de veiligheid van uw account en
cryptocurrency te waarborgen, is het noodzakelijk dat u deze
informatie bijwerkt om optimaal gebruik te blijven maken van
uw account.

Het is bovendien raadzaam om tweefactorauthenticatie (2FA)
in te schakelen voor uw account. De tweefactorauthenticatie
(2FA) van uw account staat uitgeschakeld. Dit vormt een
ernstig veiligheidsrisico en kan leiden tot ongeautoriseerde
toegang tot uw account. Bitvavo dekt geen verliezen wanneer
derden toegang krijgen tot uw account door onzorgvuldige
beveiliging, nalatigheid of onverantwoordelijkheid.

Controleer uw adresgegevens (Link)

De veiligheid van uw vermogen heeft bij Bitvavo de hoogste
prioriteit. Door het inschakelen van de tweefactorauthenticatie
(2FA) voegt u een extra beveiligingslaag toe aan uw account
en voorkomt u dat derden ongeautoriseerde toegang
verkrijgen tot uw accountgegevens. We nemen deze
maatregelen om de veiligheid en betrouwbaarheid van het
Bitvavo platform te waarborgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo

Valse e-mail