Verificatie vereist

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 4:13
Aan: ********@*********
Onderwerp: Verificatie vereist

Geachte heer/mevrouw ,

Verouderd
Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is
verouderd.
Activeer uw sleutel voor 02-02-2022 om deactivatie te
voorkomen.

Verificatie
Om gebruik te kunnen blijven maken van uw DigiD
dient u door middel van de IDIN (Identificieren en
Inloggen) te verifieren via onze site :
DigiD.nl/********* (Link).

Aanvraag
Indien u de verificatie niet voltooid voor die
bovenstaande datum zullen wij over gaan tot
deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD
volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Na de
deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD
volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Na de
aanvraag zult u binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe
inloggegevens via de post ontvangen.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk
Bereikbaaar op werkdagen van 08:00 – 22:00 uur.
T 088 *** ** **

Valse e-mail