088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Herinnering: Nieuwe Wettelijke Vereisten

Bitvavo

Van: Bitvavo
Date: di 2 jul 2024 om 15:20
Subject: Herinnering: Nieuwe Wettelijke Vereisten
To: ****@****

Herinnering: Nieuwe Wettelijke Vereisten

Wij schrijven u om u te herinneren aan de noodzaak om uw gegevens bij te werken in
overeenstemming met de recent ingevoerde wettelijke vereisten op 1 juli 2024.

Conform deze nieuwe wetgeving zijn wij verplicht om te zorgen dat alle
gebruikersgegevens actueel zijn. Het niet bijwerken van uw gegevens voor 5 juli kan
resulteren in het instellen van een opnameslot op uw account.
Om te voorkomen dat deze maatregel wordt toegepast en om te zorgen dat uw
accountactiviteiten ongestoord blijven, verzoeken wij u vriendelijk om uw gegevens zo
spoedig mogelijk bij te werken.

Bijwerken (Link)

Wij benadrukken dat deze maatregel wordt genomen om te voldoen aan de geldende
richtlijnen en om de integriteit en veiligheid van uw account te waarborgen.

Wij danken u voor uw tijd en aandacht voor deze belangrijke aangelegenheid.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo

Valse e-mail