088 - 7867372
Let op (3/6): Valse sms douanekosten Sinds 14:42 | 25 mrt 2024
Let op (5/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Bekijk uw ICS berichtenbox

ICS

Onderwerp: Bekijk uw ICS berichtenbox
Datum: Thu, 8 Feb 2024 02:03:22 +0100
Van: International Card Services BV
Antwoord-naar: *******@*****
Aan: *******@******

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord |

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *****@****** nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 5 Februari 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.
(QR CODE = LINK)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail