Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Gemeentelijke Betaalproblemen

Van: *******************
Verzonden: donderdag 5 november 2020 00:06
Aan: **********@********
Onderwerp: *********** | Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Geachte ********,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de voortgang van uw zaak bij ons, met
kenmerk **********. Vanmiddag is er door uw dossierbeheerder een urgent
bericht klaargezet voor u en verstuurd naar *******@*******. Dit bericht kunt
u direct via uw online dossier bekijken: ***************?

***********(link)

 

Aangezien er in onze planning staat dat er aankomende vrijdagmiddag al stappen
tegen u worden ondernomen, wil ik u vriendelijk doch dringend verzoeken om
deze situatie op te lossen en zo verdere maatregelen tegen u te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
****************

Medewerker Particuliere Procedures

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor **********, geboren op ***********
00:00:00.

Valse e-mail