088 - 7867372
Let op (3/6): Valse sms douanekosten Sinds 14:42 | 25 mrt 2024
Let op (5/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Uw Service Notificatie Bericht

ICS

Van: Services Verbetring International Card Services
Datum: 27-03-2024 04:38 (GMT+01:00)
Aan: **************@*****************
Onderwerp: Uw Service Notificatie Bericht

Beste ICS Gebruiker,

Ondanks herhaalde verzoeken tot het bijwerken van uw accountgegevens, bent u tot op heden in gebreke gebleven. U ontvangt dit bericht met betrekking tot uw account bij ICS-CARDS. Het is opgevallen dat er enkele belangrijke gegevens ontbreken in uw account, wat een impact heeft op de veiligheid en effectieve werking van onze services.

In lijn met voorschriften en wetgeving, en om te voldoen aan verbeterde normen voor gegevensbeheer, is het regelmatig bijwerken van uw accountgegevens van essentieel belang. Het ontbreken van bijgewerkte gegevens kan niet alleen invloed hebben op de veiligheid van uw account, maar kan ook leiden tot verstoring van onze dienstverlening.

Om ervoor te zorgen dat onze systemen optimaal werken en om de veiligheid van uw account te handhaven, is het van essentieel belang dat u onmiddellijk uw accountgegevens bijwerkt. Indien er wijzigingen zijn in uw contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres, vragen we u deze te actualiseren via het aangewezen portal op onze website.

Uw Beveiligde Online Omgeving [link]

Het is belangrijk om te benadrukken dat als er geen actie wordt ondernomen om uw gegevens vóór 31 maart bij te werken, dit zal leiden tot een tijdelijke blokkade van uw account. Bovendien, indien er tegen 26 mei 2024 geen update plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om het contract met betrekking tot uw account te beëindigen.

Ons doel is om u de best mogelijke service te bieden, en wij waarderen uw medewerking in deze kwestie ten zeerste. Als u enige hulp nodig heeft of vragen heeft over het bijwerken van uw gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 020-**** [link].

We hopen op uw snelle actie in deze kwestie en bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
*************
Hoofd Afdeling Klantenzorg

Valse e-mail