088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Dringende verificatie: Activeer 3D Secure voor accountbeveiliging

ICS

Onderwerp: Dringende verificatie: Activeer 3D Secure voor accountbeveiliging
Datum: Tue, 2 Jan 2024 12:20:54 +0100
Van: International Card Services
Aan: ****@****

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Januari 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

QR code (link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.
Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail