088 - 7867372

Nieuwjaars Bericht

ICS

Van: International Card Services
Datum: 4 januari 2024 om 09:55:14 CET
Aan: *******@*****
Onderwerp: Nieuwjaars Bericht
Antwoord aan: seotech@websiteassist.io
Voorspoedig Nieuwjaar en Belangrijke Update

Onderwerp: Voorspoedig Nieuwjaar
en Belangrijke Update over
Wetgeving

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst willen wij u namens lCS een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar toewensen. We hopen dat het nieuwe jaar gevuld zal
zijn met succes, welzijn en vele mooie momenten voor u en uw
dierbaren.

Bij het ingaan van dit nieuwe jaar, willen we u op de hoogte
brengen van enkele belangrijke ontwikkelingen met betrekking
tot wetgeving die van invloed is op onze dienstverlening. Als
toegewijd bedrijf aan integriteit en veiligheid, zijn we
genoodzaakt om te voldoen aan nieuwe regelgeving met
betrekking tot de Wet ter Voorkoming van Witwassen en
Financieren van Terrorisme (Wwft) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Concreet betekent dit dat wij van u vragen om deze
voorschriften te accepteren en te implementeren. Zodat we
gezamenlijk kunnen zorgen voor een veilige en betrouwbare
dienstverlening. De implementatie van deze voorschriften
brengt ook voordelen met zich mee voor u als gewaardeerde
klant.

Uw Beveiligde Online Omgeving (Link)

Belangrijkste voordelen:

1. Applicatiekoppeling aan uw toestel: Door de
voorgeschreven maatregelen zal uw applicatie worden
gekoppeld aan uw specifieke toestel. Hierdoor wordt het
voor onbevoegden aanzienlijk moeilijker om pogingen tot
fraude te ondernemen.
2. Verbeterde fraudedetectie: Met deze maatregelen
implementeren we een verbeterde fraudedetectie,
waardoor we nog proactiever kunnen optreden tegen
mogelijke bedreigingen en uw financiële veiligheid kunnen
waarborgen.

Wij begrijpen dat deze wijzigingen mogelijk vragen oproepen.
Daarom staan we klaar om eventuele zorgen of vragen die u
heeft, te bespreken en op te lossen. Neem gerust contact met
ons op via klantencontact@ics.nl voor verdere uitleg of
ondersteuning.

Met vriendelijke groet,

lnternational Card Services lCS

******

Proces Manager Klantenservice

Valse e-mail