088 - 7867372

Identiteit medewerker Fraudehelpdesk misbruikt

De identiteit van Fraudehelpdesk-persvoorlichter Tanya Wijngaarde wordt met enige regelmaat misbruikt. Vooral telefoontjes zogenaamd van of namens een bank zijn gevaarlijk. Trap er niet in en geef nooit gegevens door.

De identiteit van deze medewerkster wordt op verschillende manieren gebruikt. Vanwege haar functie staan naam, telefoonnummer en e-mailadres op onze website. De zogenaamde bankhelpdesk-oplichters verwijzen naar deze gegevens op de website. Soms wordt bij het bellen haar telefoonnummer gespooft.

De Fraudehelpdesk belt u nooit om te waarschuwen voor transacties op uw rekening. Wij hebben namelijk geen zicht op uw bankrekening. Wij bellen ook nooit om persoonlijke gegevens of om geld te vragen. Onze dienst is gratis. Uw naam en contactgegevens geeft u alleen zélf door wanneer u een melding bij ons doet.

Advies
Wordt u door ons, uw bank of de fraudeheldesk van een andere instantie gebeld over vreemde activiteiten op uw rekening of een andere calamiteit? Dan is dit hoogstwaarschijnlijk fraude. Verbreek de verbinding en bel bij twijfel uw bank met het telefoonnummer dat u zelf op de website van uw bank opzoekt. Wij stellen het op prijs als u het bij ons wilt melden.

Wordt uw eigen identiteit misbruikt?
Meld het dan bij de Fraudehelpdesk. Doe ook aangifte bij de politie en het meld het bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude van de overheid.