Service-Bericht

Mijn Overheid

Van: Service-Bericht
Aan: ********@********
Datum: 30-03-2021 06:52
Onderwerp: Service-Bericht

Geachte heer/ mevrouw,

Bij controle omtrent uw belasting-aangifte hebben wij geconstateerd dat u in
aanmerking komt voor een terugbetaling. De teruggave van het ’te veel
betaalde belastinggelden’ kunt u terug vinden in uw Berichtenbox.

Dit is een belangrijk bericht en u wordt verzocht zo spoedig mogelijk uw
teruggave te controleren.

Bekijk dit bericht nu in uw Berichtenbox

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

******* ******** (Link)

Bezoek je Berichtenbox door **** ** *******(Link) 

Dit is een automatisch verstuurd
bericht van MijnOverheid, dit is een
beveiligd bericht.

Valse e-mail