088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Belangrijke beveiligingsmelding

ICS

Van: ICS
Datum: 08-11-2023 04:56 (GMT+01:00)
Aan: ****@*****
Onderwerp: Belangrijke beveiligingsmelding

Geachte heer/mevrouw ******,

Uit onze informatie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate.
Vanaf 6 november 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Klik op de onderstaande link om uw 3D secure te activeren.

Ga naar het formulier (Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen
met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail