Online identificatie

ICS

——– Oorspronkelijk bericht ——–
Van: International Card Services
Datum: 20-03-21 20:16 (GMT+01:00)
Aan:**********@***********
Onderwerp: Online identificatie

Geachte heer/mevrouw ******,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat de
actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: *******@******** nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Uw controle formulier
Wij controleren uw identificatie. Wij laten u binnen twee weken weten of de identificatie is
goedgekeurd. U ontvangt daarover een brief of e-mail.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: *************(link)

Als u herinneringen ontvangt, hoeft u niets te doen
Het kan gebeuren dat u nog herinneringen ontvangt voor de online identificatie. Dit komt
dan doordat uw identificatie nog niet in al onze systemen is verwerkt. Na het volledig
invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met betrekking tot
het beletten van de heractivatie van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Vragen?
Op www********** vindt u meer informatie. Of bel onze Identificatie Desk op ***
*******. We helpen u graag op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Wilt u meer weten
over de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en wat wij
doen om onze maatschappij samen veiliger maken? Kijk op www.*************.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

******

Manager Services

Valse e-mail