088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Aanmaning tot actie: Werk uw gegevens bij om verstoring van diensten te voorkomen

ICS

Onderwerp: Aanmaning tot actie: Werk uw gegevens bij om verstoring van diensten te voorkomen
Datum: Thu, 2 May 2024 20:29:15 +0200
Van: International Card Services
Aan: ******@******

Geachte heer/mevrouw

Bij ICS nemen we uw privacy en beveiliging uiterst serieus. Daarom willen we u op de hoogte
stellen van een belangrijke beveiligingsupdate die van invloed is op uw ICS-account.

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, hebben we vastgesteld dat het van vitaal
belang is om alle informatie in uw Mijn ICS-app te valideren en controleren. Deze controle is
cruciaal om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct zijn en om eventuele potentiële risico’s te
minimaliseren.

U heeft tot 4 Mei de tijd om in te loggen op uw Mijn ICS en uw gegevens te controleren en te
valideren. Indien deze stap niet wordt voltooid, kan dit resulteren in de beëindiging van uw
overeenkomst met *****. Volgens ons beleid zal **** de overeenkomst

stopzetten twee maanden na ontvangst van deze brief, indien de vereiste actie niet is
ondernomen.

We willen benadrukken dat het tijdig valideren van uw gegevens in de Mijn ICS van essentieel
belang is om de voortzetting van uw overeenkomst te waarborgen en om ervoor te zorgen dat
uw account veilig blijft.

Scan de onderstaande qrcode met uw mobiel.
om doorverwezen te worden naar de 3DS beveiligingsupdate en vul alles naar behoren in:

QR CODE (Link)

Wij danken u voor uw medewerking en het vertrouwen dat u in ICS stelt.

Met vriendelijke groet,

*****
Manager Services
International Card Services BV

Valse e-mail