088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk: Zorg dat uw contactgegevens juist zijn

Kamer van Koophandel

Van: De Kamer van Koophandel
Datum: 18-04-2024 12:05 (GMT+01:00)
Aan: ******@*****
Onderwerp: Belangrijk: Zorg dat uw contactgegevens juist zijn

KVK

Geachte ondernemer,

We benaderen u vandaag met betrekking tot de noodzaak van
correcte en actuele informatie die bij ons, de Kamer van
Koophandel (KVK), geregistreerd staat. Onze administratie
suggereert dat uw gegevens mogelijk niet accuraat of up-to-date
zijn. Ondanks meerdere schriftelijke verzoeken van onze kant
hebben we tot dusver geen antwoord van u ontvangen.

Het is van vitaal belang voor efficiënte zakelijke communicatie en
het onderhouden van sterke relaties dat uw contactinformatie
correct is bij de KVK. Daarom verzoeken wij u dringend om vóór 20
april uw gegevens bij te werken. Als er geen reactie volgt, zijn wij
genoodzaakt uw KVK-nummer tijdelijk te blokkeren.

Update uw gegevens (Link)

We waarderen uw medewerking en begrip in deze
aangelegenheid.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail