088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Opzegging KVK nummer in gang gezet

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 21 juni 2024 om 11:06:09 CEST
Aan: *******@******
Onderwerp: Opzegging KVK nummer in gang gezet
Antwoord aan: ******@*****

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt dit bericht omdat uw KVK nummer, en daarbij ook uw inschrijving, over 2
werkdagen op inactief zal staan geregisteerd. Deze maatregel wordt toegepast omdat u
enige tijd gebruikt maakt van verouderde registratiegegevens.

Na meerdere contact pogingen hebben wij niets vanuit uw organisatie vernomen en zijn
wij daarom genoodzaakt om maatregelen uit te voeren. Hiernaast riskeert de
onderneming ook boetebedrag van 5.200,- EU.

Om te voorkomen dat uw organisatie definitief wordt uitgeschreven uit het
Handelsregister kunt u gratis uw organisatiegegevens online actualiseren. Vanuit het
minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is het voor ondernemingen verplicht
hun gegevens up to date houden.

Ga naar: ******** (Link) om uw gegevens up to date te houden.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

****
Directeur ondernemers register
KVK

Valse e-mail