088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Opzegging KVK nummer in gang gezet

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: vrijdag 27 oktober 2023 13:43
Aan:********@********
Onderwerp: Opzegging KVK nummer in gang gezet

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt dit bericht omdat uw KVK nummer, en daarbij ook uw inschrijving, over 2
werkdagen op inactief zal staan geregisteerd. Deze maatregel wordt toegepast omdat u
enige tijd gebruikt maakt van verouderde registratiegegevens.

Na meerdere contact pogingen hebben wij niets vanuit uw organisatie vernomen en zijn wij
daarom genoodzaakt om maatregelen uit te voeren. Hiernaast riskeert de onderneming
ook boetebedrag van € 5.200,-.

Om te voorkomen dat uw organisatie definitief wordt uitgeschreven uit het Handelsregister
kunt u gratis uw organisatiegegevens online actualiseren. Vanuit het minister van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) is het voor ondernemingen verplicht hun gegevens
up to date houden.

Ga naar: ********* (Link) om uw gegevens up to date te houden.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,
*****
Directeur ondernemers register
KVK

Valse e-mail