088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

De impact van onjuiste KVK-gegevens op uw zakelijke communicatie

Kamer van Koophandel

Van: “Kamer van Koophandel [Klantenservice]”
Datum: 01-05-2024 12:43 (GMT+02:00)
Aan: ******@******
Onderwerp: De impact van onjuiste KVK-gegevens op uw zakelijke communicatie

KVK

Geachte ondernemer,

Wij schrijven u namens de Kamer van Koophandel (KVK) om u te
informeren dat uw geregistreerde contactgegevens onjuist zijn.
Dit vormt een potentieel veiligheidsrisico voor uw bedrijf en de
integriteit van het handelsregister. Wij verzoeken u vriendelijk om
uw contactgegevens vóór 5 mei 2024 bij te werken.

Bij het uitblijven van een update behoudt de KVK zich het recht
voor om uw KVK-nummer tijdelijk op te schorten om
veiligheidsredenen.

Contactgegevens bijwerken (Link)

Neem bij vragen of hulp bij het bijwerken van uw contactgegevens
gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail