088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Vereiste actie: Handelsregister

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Datum: 18 juni 2024 om 04:33:27 CEST
Aan: ********@*******
Onderwerp: Vereiste actie: Handelsregister
Antwoord aan: -********@*****

Geachte heer en/of mevrouw,

Sinds 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht het handelsregister strenger te
controleren om de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie te
waarborgen.

Wij sturen u deze boodschap omdat u al enige tijd geen wijzigingen heeft
doorgevoerd of uw basisbedrijfsgegevens in het handelsregister heeft
gecontroleerd. Wij willen u erop wijzen dat het van groot belang is om altijd
correcte en actuele informatie in het handelsregister te hebben.

Zowel particulieren als bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de
gegevens in het handelsregister juist en actueel zijn. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk om uw bedrijfsinformatie in het handelsregister binnen drie
werkdagen te controleren en indien nodig bij te werken. U kunt het
handelsregister via hier raadplegen. (Link)

Mocht u binnen de gestelde termijn geen actie ondernemen, dan zijn wij wettelijk
verplicht uw onderneming uit het handelsregister uit te schrijven, wat het verlies
van uw KVK-nummer tot gevolg heeft. Bovendien zijn wij verplicht om
alle uitschrijvingen te melden aan financiële instellingen en de Belastingdienst, dit
kan leiden tot het verlies van uw btw-identificatienummer.

Indien u na de uitschrijving weer over een geldig KVK-nummer wilt beschikken,
dient u zich opnieuw in te schrijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

KVK Nederland

Valse e-mail