088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Laat uw handelsinschrijving niet vervallen

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 20 mei 2024 om 13:45:42 CEST
Aan: *****@*******
Onderwerp: Laat uw handelsinschrijving niet vervallen

Wij willen u dringend informeren dat uw huidige
handeIsinschrijving binnen 3 dagen komt te verlopen. Om
ervoor te zorgen dat u geen beperking in uw
handeIsactiviteiten ondervindt, vragen wij u vriendelijk om
met spoed een verlenging aan te vragen.

Het goede nieuws is dat u de vernieuwing volledig gratis
kunt aanvragen door de onderstaande instructies te volgen:

1. Klik op “Beginnen”
2. Vul het formulier in.
3. U heeft succesvol uw registratie verlengd.

Beginnen (Link)

Let op: Als u de vernieuwing niet binnen 3 dagen aanvraagt,
brengen wij een bedrag van €15,- in rekening. Dit is een
administratieve kostenvergoeding die wordt opgelegd om de
extra kosten te dekken die gepaard gaan met het verlengen
van de handeIsregistratie buiten de gestelde termijn.

Het niet tijdig aanvragen van de verlenging kan leiden tot het
verwijderen van uw handelsregistratie, waardoor u niet
langer bevoegd bent om handel te drijven onder de huidige
bedrijfsnaam. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor uw
bedrijf en betrouwbaarheid.

Wij willen u verzoeken om direct te handelen en de
verlenging aan te vragen om mogelijke beperkingen te
voorkomen.

Wij vertrouwen op uw medewerking en actieve handeling in
deze kwestie.

Hoogachtend

Met vriendelijke groet,

KVK

Valse e-mail