088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Gegevens ontbreken!

Bunq bank

Van: Bunq Klantenservice
Onderwerp: Gegevens ontbreken!
Datum: 19 mei 2024 om 06:55:29 CEST
Aan: ******@*******
Antwoord aan: ******@*******

Heridentificatie Nodig

Belangrijk!

We willen u graag op de hoogte brengen van de noodzaak van heridentificatie bij
Bunq. Het opnieuw verifiëren van uw gegevens is van essentieel belang. Gelukkig
verloopt dit proces eenvoudig, veilig en snel via ons klantportaal.

Verifieer Account (Link)

Door uw gegevens up-to-date te houden, helpt u ons om u snel en effectief te
kunnen bereiken wanneer dat nodig is.

We waarderen uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,
Het Bunq Team

Valse e-mail